Meer informatie over hypotheken

Een hypotheek is een lening die je neemt om onroerend goed te kunnen kopen. Onroerende goederen zijn goederen die aard- of nagelvast zijn, zoals huizen. Ook boten en woonwagens worden gerekend tot onroerende goederen. Vanwege de grote waarde van deze goederen is het niet altijd mogelijk om de koopsom in één keer op te hoesten. Vandaar dat de constructie van hypotheek is bedacht. De financiële instelling leent je het geld, maar het te kopen onroerend goed dient dan als zekerheid dat het geleende geld alsook de rente daarop, terugbetaald wordt.  Wil je weten of je een hypothecaire lening kan afsluiten op het huis dat je wilt kopen? Dan kan je jouw lening simuleren. Er zijn wel 9 verschillende vormen van hypotheek, maar de meest bekende zijn de lineaire en de annuïteitenhypotheek. Natuurlijk moet je ook rekening houden met de kosten waarmee een hypothecaire lening gepaard gaat.

Een lening simuleren

In de hypotheekwinkel kan je jouw lening simuleren. Dit is een handig hulpmiddel om te weten te komen als de aanschaf van het beoogde onroerend goed wel haalbaar is, zonder dat je jezelf niet voor langere tijd in grote financiële problemen brengt. Bij de simulatie wordt er met elk financieel aspect rekening gehouden, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. De lening wordt berekend op basis van je bruto-inkomsten en alle te betalen kosten moeten meteen in ogenschouw worden genomen om te bepalen als jouw salaris wel toereikend is om het huis aan te schaffen en wat de hoogte van de maandelijkse aflossing zal bedragen. De simulatie moet uiterst nauwkeurig zijn, want als er iets over het hoofd wordt gezien kan dat gedurende het hele traject van 20 tot 25 jaar, doorwerken. 

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek moet maandelijks een deel van het hypotheekbedrag worden afgelost. De hoogte van dit bedrag hangt af van het geleende bedrag en de looptijd van de lening. De totale maandelijkse aflossing bij deze hypotheek is dus het vast deel van het hypotheekbedrag, vermeerderd met de rente over het nog te betalen bedrag. Na het verstrijken van de looptijd is de lening helemaal afgelost. De hoogte van de totale maandelijkse aflossing zal naarmate de looptijd verstrijkt dus minder worden, omdat het te betalen bedrag door de maandelijkse aflossingen afneemt. Voor degenen die van plan zijn met het ouder worden minder te gaan werken of vervroegd met pensioen te gaan, is de lineaire hypotheek dus zeer geschikt.

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek Ook bij deze hypotheek is het geleende bedrag na afloop van de looptijd ook volledig betaald. Het verschil zit er in de aflossing van de maandelijkse lasten. Aan het begin van de looptijd betaal je veel rente en los je weinig af, terwijl je aan het eind veel aflost en weinig rente betaalt, hetgeen minder aantrekkelijk is voor belastingbetalers. Het gevolg hiervan is dat naarmate de looptijd verstrijkt, de maandelijkse aflossing van het geleende bedrag hetzelfde blijft, terwijl de rente steeds hoger wordt. De annuïteitenhypotheek is uitermate geschikt voor starters die nog een hele loopbaan voor zich hebben. Voor beide vormen van hypotheek geldt dat jij je grondig moet laten informeren, zodat je in jouw situatie de voordeligste optie kiest.